Coaching & Training

Coaching

Wanneer ben je bij mij aan het juiste adres?


Als je coaching zoekt. De startvraag of ervaren probleem kan van alles zijn. Of bijvoorbeeld als je  aan de slag wilt met coachingsvragen op het gebied van:


 • Werkdruk
 • Balans werk en privé
 • Preventie burnout
 • Werkplezier (hervinden)
 • Time management
 • Assertiviteit
 • Prettig samenwerken
 • Lastige situaties op het werk (en communicatie)
 • Interculturele ervaringen en vraagstukken (zowel werk als privé)
 • Cultuurschok
 • Leidinggeven
 • Eigen coachvaardigheden vergroten


En natuurlijk: je bent bij mij aan het juiste adres, als je na een kennismakingsgesprek een prettig gevoel overhoudt en het vertrouwen hebt dat we samen verder zullen komen.


Hoe omschrijf ik mijn manier van werken?


Mijn manier van werken is analytisch, betrokken, oplossingsgericht, praktisch, creatief, intuitief, filosofisch.


Tijdens de coaching maak ik onder meer gebruik van:

•Oplossingsgericht coachen

•Beelden en metaforen

•Vragenlijsten en ervaringsgerichte werkvormen

•Provocatie en zachte confrontatie

•Spiritualiteit

•Rationele Effecitiviteits Training (RET)

•Ontwikkelingsgericht coachen

•Spreuken en filosofische elementen

•Open zijn en mijn eigen ervaringen te delen.


We zullen samen bekijken hoeveel coachingssessies er nodig zijn, dit kan nogal verschillen, van een enkele sessie tot een traject van meerdere sessies.
Interculturele coaching en training

Interculturele verschillen


Tijdens het werken in een andere of gemengde cultuur kom je automatisch cultuurverschillen tegen. Als je als expatriate in een Nederlands team werkt, dan zul je je verbazen over een aantal zaken. Als je met mensen van verschillende nationaliteiten werkt, dan ontstaan er ook communicatie stoornissen of kleine problemen als gevolg van de verschillende culturen en zienswijzen. En ook al als je van een gemengde komaf bent, bijvoorbeeld van ouders van verschillende nationaliteiten, of als je als tweede generatie immigrant in Nederland opgroeit kun je interculturele verschillen en spanningen ervaren en kan dit vragen opleveren.


Interculturele (team)coaching kan helpen om deze cultuurverschillen inzichtelijk en begrijpelijker te maken. Hierdoor kun je ook beter leren ermee om te gaan, zowel in de dagelijkse omgang (hoe zeg ik het dan wél?), alswel in je hoofd (het ligt dus niet alleen aan mij!).


Interculture coaching door Annemieke


Ik kan individuele en groepscoaching en -trainingen geven bij de volgende vraagstukken:


•Cultuurschok, culturele aanpassing als expatriate en als professional

•Multiculturele teams en het functioneren van die teams

•Omgaan met interculturele en multiculturele verschillen op de werkvloer om beter te kunnen functioneren in die omgeving.

•Do’s en dont’s van interculturele communicatie (bijvoorbeeld als voorbereiding op een internationale zakenreis voor young professionals)SupervisieBij supervisie staat het leren door reflecteren centraal. Het analyseren van de eigen ervaring is een belangrijke bron van leren. Bij supervisie gaan we in op hoe je in je beroepsmatig handelen je eigen persoonlijkheid en karakter tegenkomt.


Een supervisietraject bestaat uit 10 bijeenkomsten. De eigen (werk)ervaring is uitgangspunt voor de gesprekken en je bepaalt zelf wat je aan leerdoelen en -thema’s inbrengt.  Alle vragen die je hebt in de omgang met mensen binnen uw werksituatie, zijn in principe geschikt. Tijdens het supervisietraject maak je na elke bijeenkomst een kort reflectieverslag, en hierin schrijf je ook een inbreng voor de volgende sessie. Een inbreng gaat altijd over een situatie op het werk die je lastig, leuk, mooi of moeilijk vindt, en die je heeft geraakt.Consultancy en verander management


De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt op het gebied van veranderen met als grote vraag steeds: hoe komen we als organisatie naar een lerende cultuur? Mijn MA in de Onderwijskunde is hier belangrijk bij, evenals mijn ervaring bij een door McKinsey opgezet project in het onderwijs, LeerKRACHT genaamd. Ik ben in staat teams te begeleiden in een veranderproces, en leidinggevenden te ondersteunen in hun rol bij deze veranderingen. Ik heb ook veel ervaring als intervisie leider.Over mijzelfDat een levenspad en een carriere geen rechtlijnige en voorspelbare koers volgt, dat weet ik uit eigen ervaring. Ik ben afgestudeerd als levensmiddelentechnoloog aan de Wageningen Universiteit. Met deze kennis heb ik in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt en dan vooral binnen projecten op het gebied van de opslag en verwerking van voedsel, en de positie van de vrouw. Het leukste deel van het werk vond ik toch altijd: de mensen! En dan vooral lerende mensen. Samen leren. Mensen laten leren. Zelf leren. Zo ben ik verder gegaan met een MA in Education and Life Long learning, en ben hiermee bij CNV Onderwijs als trainer terecht gekomen.


In de afgelopen 14 jaar heb ik heel veel trainingen, workshops en cursussen verzorgd voor medezeggenschapsraden en vooral voor onderwijsteams op het gebied van werkdruk en balans. Dit was voor mij ook de aanzet om een opleiding tot coach en supervisor te volgen: ik wilde niet alleen tijdens een training iets kunnen beteken voor mensen, maar ook daarna, of buiten een training. Deze opleiding heb ik afgerond bij de Christelijke Hogeschool Ede.  Ik heb gemerkt dat ik heel veel mensen een stap heb kunnen laten zetten op hun weg naar meer werkplezier, en minder (last van ) werkdruk. Dit geeft mij heel veel voldoening.


Ik ben getrouwd en moeder van drie opgroeiende zoons.


Andere omschrijven mij als:

Betrokken, emphatisch, meedenkend, creatief, analytisch, oplossingsgericht, verstandig, rustig.

 • Coaching
 • Interculturele coaching en training
 • Supervisie
 • Consultancy en verandermanagement
 • Intervisie
 • Over mijzelf

Copyright © All Rights Reserved