Werkdruk cursus

Ik geef diverse cursussen, trainingen, workshops, masterclasses en lezingen op het gebied van werkdruk en werkplezier, in het onderwijs en in de publieke sector. Hierbij maken we in overleg een programma, met als onderwerpen:


Werkdruk en stress

Werkdrukbeleving: hoe kan ik dat beïnvloeden?

Werkplezier

Timemanagement (planning, organisatie, omgaan met communicatiemedia)

Assertiviteit en grenzen stellen.

Omgaan met werkdruksignalen van medewerkers, voor leidinggevenden.


Ook geef ik studiedagen aan teams in het onderwijs op het gebied van werkdruk: om samen naar de werkdrukfactoren te kijken, en te onderzoeken hoe dat anders kan. Of bijvoorbeeld om een plan te maken voor de inzet van de werkdrukgelden.Over werkdruk


Werkdruk is een bedreiging voor het werkplezier. Ook al heb je leuk werk, als de werkdruk te hoog is, kan dit het werkplezier verminderen.


Werkdruk ontstaat door werkelijk teveel uren te werken en hier last van te hebben, of te weinig aan ontspanning of andere dingen toekomen. En het ontstaat doordat je teveel met je werk bezig bent. Je kunt het niet meer loslaten. De eerste noem ik maar de feitelijke werkdruk, de tweede de beleefde werkdruk. Soms heb je allebei! Teveel uren, en ook niet kunnen loslaten.


Werkdruk heeft altijd een element van jezelf, en dat van de ander of de organisatie. Werkdruk ontstaat deels doordat je zelf teveel werkdruk veroorzaakt (perfectionisme, lat hoog leggen, willen voldoen aan verwachtingen) of omdat de organisatie veel van je vraagt, of eigenlijk niet de voorwaarden biedt waaronder je lekker kunt werken. Als je zelf je werkdruk wilt verminderen, moet je altijd onderzoeken waar deze vandaan komt. Dus welk percentage van je werkdruk veroorzaak jezelf, en welke percentage wordt door anderen veroorzaakt. En dan, vooral de werkdruk die door anderen wordt veroorzaakt, daar doe je zo snel niks aan. Wat moet je daar dan mee? Die moet je dus ook managen. Hiervoor hebben we de beslistabel ontwikkeld. Om te onderzoeken waar jouw werkdruk vandaan komt, hebben we de werkstapelaar en de multiplier ontwikkeld. Je leest ze allemaal in mijn boek, en tijdens coaching en training zullen we ermee gaan werken.Werkplezier

Werkplezier heeft te maken met:

  • autonomie: mag ik zelf over mijn werk beslissen (hoe ik het doe?)
  • competentie: kan ik dit werk aan, of is het juist te makkelijk of te moeilijk?
  • relatie: zonder de ander is er geen werkplezier. Veel mensen halen werkplezier uit het contact met anderen op je werk. Niet altijd hoor! Het kan ook zijn dat je enorm veel voldoening krijgt van het oplossen van een heel lastig vraagstuk, onderzoek, of het ontwikkelen van een computerprogramma of apparaat, door jouzelf.

Als je werkplezier onder druk staat, is het goed om te kijken uit welke hoek jij weer meer voldoening haalt. Het gaat eigenlijk om het herontdekken en herbenutten van je werkplezierbronnen. Of het aanboren van nieuwe bronnen. Soms moet je eerst op zoek naar welke bronnen dit zijn, en vervolgens de vraag beantwoorden hoe je dat dan gaat doen. Tijdens trainingen of coaching zul je hieraan gaan werken.


Als bij mensen het werkplezier weg is door teveel werk, is de automatische respons: wegwerken van de berg met werk! Alleen, zodra je een stukje berg wegwerkt, is hij de volgende dag al aangegroeid. En ondertussen wordt je steeds vermoeider en leger. Het antwoord zit hem vaak in het aandacht geven aan je energiebronnen. Maar daar ben je juist te moe voor! Hoe kom je nu uit die vicieuze cirkel? Daar kunnen we in de coaching mee aan de slag.
Je persoonlijkheidJe persoonlijkheid bepaalt natuurlijk voor een groot deel hoe je je werk ervaart. En dus ook je werkdruk en werkplezier. En alles wat er onder en achter je persoonlijkheid schuilgaat. Je principes, je waarden, het gevoel over wie jij bent en hoe je wilt zijn. Je angsten, of behoeftes. Tijdens de coaching, en soms ook tijdens een cursus of training, ga je hiermee aan de slag. Hoe komt het nou eigenlijk dat je altijd zo hard moet werken van jezelf? Of hoe komt het dat je, als je niet helemaal klaar bent met je werk, je zo'n rot gevoel overhoudt? Terwijl je die dag bergen werk hebt verzet. Ook daarover gaan we in gesprek.

Het boek van Werkdruk naar Werkplezier is te bestellen bij Annemieke Schoemaker, of bij www.uitgeverijpica.nl, en kost 15,00 plus verzendkosten.

http://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/van-werkdruk-naar-werkplezier-pica


ISBN 9789077671931


Bij boekentips:

https://www.platformwerkdrukpo.nl/nieuws/boekentips-werkdruk/


Aanbeveling door VOION


Vlog over werkdruk:

https://www.platformwerkdrukpo.nl/nieuws/aan-de-slag-met-werkdruk-5-tips-van-de-schreuderschool/


Dit boek is in mei 2016 uitgekomen en richt zich speciaal op leidinggevenden in het onderwijs, voor PO, VO en MBO. Wat kan de leidinggevende doen om de werkdruk van zijn of haar team te verminderen?

Met theorie, praktijkvoorbeelden en handige instrumenten.

Met bijdragen van diverse andere auteurs.Werkdruk en werkplezier

Copyright © All Rights Reserved